kasper
04 مرداد 1401 - 12:23

پول گندم مهمترین نیاز روز کشاورزان است

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: تقریباً در یک ماه گذشته کشاورزان دریافتی بابت محصولات خود نداشته اند. پول گندم نیاز ویژه روز کشاورزان است. به گزارش خبرنگار مهر، سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (سه شنبه ۴ مردادماه) در تذکر شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: محصول کشاورزان با توجه به شرایط خشک سالی امسال وضع بدی داشته است. وزیر باید در جهت حمایت از آنها اهتمام کند و پرداختی این قشر را در اولویت دستور کار خود قرار دهد. خبرنگار مهروی افزود: قریب به هزار میلیارد خرید گندم صورت گرفته که تنها ۶۱ میلیارد از آن پرداخت شده است. کشاورزان تقریباً در یک ماه گذشته هیچ دریافتی نداشتند. پول گندم نیاز ویژه امروز کشاورزان است. نماینده مردم خدابنده در مجلس در رابطه با ضرورت رسیدگی به وضع بازنشستگان کشور، عنوان کرد: ریاست جمهور! در شأن این قشر نیست که به این شکل مورد بی مهری قرار گیرند. به ویژه در شرایط اقتصادی سخت امروز توجه جدی به آنها ضروری است. حسینی در رابطه با بحث رتبه بندی معلمان، تصریح کرد: طول کشیدن اجرایی شدن قانون رتبه بندی معلمان در شأن قشر زحمت کش فرهنگی نیست. وی همچنین در تذکری به وزارت بهداشت: گفت بسیاری از کسانی که در ایام کرونا به مقابله با این چالش کمک کرده اند، امروز در حال تعدیل شدن هستند. این افراد نیاز به حمایت و ثبات شغلی دارند. کرونااند
منبع: مهر
شناسه خبر: 466975