kasper
10 شهریور 1401 - 07:11

زندانی فلسطینی با اعتصاب غذا رژیم صهیونیستی را شکست داد

براساس توافق مکتوب با مدیریت زندان‌های اسرائیل، خلیل العواوده‏، اسیر در اعتصاب غذا، دوم اکتبر آزاد می‌شود. سازمان امور اسرای فلسطین خبر داد براساس توافق مکتوب با مدیریت زندان‌های اسرائیل، خلیل العواوده‏، اسیر در اعتصاب غذا، دوم اکتبر آزاد می‌شود. بر این اساس، پس از توافق مکتوب، بدون حرف و حدیث خلیل العواوده با سلاح گرسنگی بر اشغالگران اسرائیلی که سعی داشتند با نادیده گرفتن شرایط ناگوار جسمیش در روز‌های اخیر، خود را در برابر اعتصاب غذای او بی توجه نشان دهند، پیروز شد. در دوم اکتبر و پس از شش ماه اعتصاب غذا، العواوده نسیم آزادی را استشمام خواهد کرد. حلمی الاعرج، مدیر مرکز آزادیها گفت: اراده خلیل العواوده بر زندان، زندانبان، بازداشت اداری و تمامی تلاش‌های اشغالگران برای شکستن این اراده و طول دادن کشمکش و شاید به شهادت رسیدن او، پیروز شده است، همه تلاش‌ها شکست خورد و اراده خلیل، جنبش اسیر، مردم فلسطین و خانواده این اسیر پیروز شد، چون همه مردم فلسطین با او و پیگیر شرایط او بودند و به این سطح از دلاوری این اسیر افتخار می‌کردند.اشغالگران سعی داشتند اراده این مرد و حتی اندیشه اعتصاب‌های شخصی و فردی را بشکنند، به ویژه اینکه این نوع اقدامات به نگرانی جدی نهاد‌های امنیتی اسرائیل تبدیل شده بود، اما در پایان مجبور شدند در برابر اراده فولادین این مرد تسلیم شوند. عماد ابو عواد، مدیر مرکز مطالعات قدس گفت: تردیدی نیست که اسرائیل اخیرا به دلیل آغاز اعتصاب‌های شخصی در داخل زندانها، به شدت احساس نگرانی می‌کرد، این امر موجب شد تا شاباک تدبیر دیگری بیندیشد به این امید که با به طول انجامیدن مدت زمان اعتصاب یکی از دو اتفاق می‌تواند رخ دهد، یا اسیر دچار اختلالات و بیماری شود و دوم اینکه دیگران جرات نکنند به اعتصاب شخصی فکر کنند. باشگاه خبرنگاران جوانبین‌المللخاورمیانه
شناسه خبر: 695397