kasper
11 مرداد 1401 - 08:48

اعتبارات اربعین در ایلام ۱۵۲ میلیارد تومان است

ایلام- سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: اعتبارات ردیف اربعین در سال جاری در ایلام بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان است. به گزارش خبرگزاری مهر، امین دوست محمدی اظهار کرد: اعتبارات ردیف اربعین در سال جاری بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان است که تاکنون ۵۰ درصد اعتبارات مذکور به میزان ۷۶ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های اربعین به استان ایلام ابلاغ شده است. خبرگزاری مهرسال جاریسرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام با بیان اینکه ردیف اعتباری اربعین در سال ۹۶ ایجاد شده است، افزود: میزان مصوب این اعتبارات از سال ۹۶ تاکنون مبلغ ۴۰۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان بوده که از این میزان تاکنون مبلغ ۳۲۹ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های اربعین جذب شده است. ریزیایجاد شدهدوست محمدی تاکید کرد: عمده این اعتبارات برای موادی چون تعریض جاده‌های موجود، احداث راه‌های مواصلاتی جدید، احداث تونل، پل، زیرگذر و روگذر، پارکینگ، سایه بان، توقفگاه و محل اسکان، سرویس‌های بهداشتی هزینه شده است. بانسرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اضافه کرد: با توجه به اینکه مرز مهران یکی از مهمترین مرزها برای عبور زائران اربعین است و بیشتر زائران این مرز را برای تردد خود انتخاب می‌کنند، تزریق اعتبار برای بهبود زیرساخت‌های اربعین یک ضرورت به شمار می‌رود. ریزی
منبع: مهر
شناسه خبر: 516168