kasper
19 شهریور 1401 - 22:05

مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی فارس راه اندازی می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی این استان راه اندازی می‌شود. مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در نشست شورای کشاورزی که به ریاست محمد هادی ایمانیه استاندار فارس برگزار شده بود، با بیان اینکه مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی این استان راه اندازی می‌شود، اظهار کرد: این مرکز نه تنها مرکز فرماندهی و کنترل فعالیت‌ها و مدیریت هوشمند بخش کشاورزی است، بلکه کنترل اقتصادی استان نیز در آن صورت می‌گیرد. مدیریت هوشمنداو ادامه داد: باید تمامی داده‌های مرتبط با همه زیر بخش‌های تولیدی به این مرکز بیاید، لایه‌های متوسط و متجانس روی هم قرار بگیرد تا ما بتوانیم تمام گزارش‌های مرتبط با آن را استخراج بکنیم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه اطلس زراعی و باغی مربوط به مدیریت نهاده‌های بخش کشاورزی است و حدود ۲۰۰ لایه اطلاعاتی در آن قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: سایر اطلاعات غیرکشاورزی در این مرکز دیسپاچینگ قرار می‌گیرد. کشاورزیاو با بیان اینکه یک پایگاه اطلاعات مکانی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی و دسترسی به آن برای استان فارس فراهم شده است، اضافه کرد: اطلاعات توصیفی در این سامانه که تحت عنوان سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی یا سیاک است، قرار می‌گیرد، تا کنون ۲۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی با نقشه‌های کاداستر تهیه شده است که در گام اول جانمایی می‌شود. به گفته او، در گام بعد اطلاعات راست آزمایی می‌شود و در گام بعدی به دنبال این هستیم که اطلاعات توصیفی در طول یک فصل کشت بارگذاری شود. این اطلاعات علاوه بر اطلاعات زراعی شامل داده‌های واحد‌های دامی، باغی و بسیاری دیگر از زیر بخش‌ها است. دهقان پور، مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات و استفاده متناسب از فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها در حوزه‌های مختلف کاربردی مانند استفاده از سنسورها، دیوایس‌ها و هر آنچه که به صورت نوآورانه می‌تواند در بخش کشاورزی استفاده شود را از جمله اهداف ایجاد مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی دانست. او با بیان اینکه این طرح در جهت رسیدن به یک ادبیات مشترک از هوشمندسازی اجرا می‌شود، افزود: با مجموعه اقداماتی که در حوزه هوشمند سازی کشاورزی می‌توانیم انجام بدهیم اعم از فناوری‌های نوین، مدیریت داده، سیستم‌های تصمیم یاب و تصمیم ساز، نهایتا به ما برای مدیریت بهتر و مطلوبتر تولید کمک می‌کند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه در هوشمند سازی، مدیریت داده بسیار ارزشمند است، اضافه کرد: در این طرح داده‌های مکان محور مانند کد یا هسته‌ای هستند که سایر داده‌ها اعم از داده‌های توصیفی روی آن قرار می‌گیرند. هر گونه اتفاقی که در حوزه کشاورزی روی می‌دهد بر اساس اطلاعات مکان محور است، اطلاعات مکان محور، چون استاتیک و تقریبا ثابت است می‌تواند مبنای خیلی از برنامه‌های ما باشد. دهقان پور با اشاره به نصب کنتور‌های حجمی چاه‌های کشاورزی، گفت: قانون گذار یکسری تکالیفی را مشخص کرده که متولی آن وزارت نیرو و به طور مشخص سازمان آب منطقه‌ای در استان‌ها هستند. مقرر است بر اساس یک تفاهم نامه بین سازمان آب منطقه‌ای و بانک کشاورزی منابع مالی خرید این کنتور‌ها برای سازمان آب فراهم تا به صورت اقساطی برای کشاورزان نصب شود. او با بیان اینکه بانک کشاورزی به خاطر چند طرح بزرگی که در اختیارش بود از جمله پرداخت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات هدفمند سازی یارانه‌ها و پرداخت بهای گندم کشاورزان منابع مالی آن محدود است، افزود: به دنبال این هستند که بتوانند منابع بانکی را ردیابی کنند و یک ردیف اعتباری مشخص از بانک مرکزی دریافت و تفاهم نامه مذکور عملیاتی شود. باشگاه خبرنگاران جوانفارسشیراز
شناسه خبر: 729794