kasper
15 شهریور 1401 - 12:20

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در کرمان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: از تغییر کاربری دویست هزار متر مربع اراضی کوهپایه کرمان جلوگیری شد. امیر عباس نخعی نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: امروز در اراضی کشاورزی واقع در تلمبه والفجر روستای ده شعیب دهستان کوهپایه از توابع بخش مرکزی اقدام به قلع و قمع و تخریب حصار‌های غیر مجاز در قالب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی گردید که دویست هزار متر مربع در قالب ۶۰ قطعه حصار تخریب و اراضی کشاورزی به حالت اولیه برگردانده شد. جهاد کشاورزیوی گفت: مبارزه با قانون شکنی ادامه دارد وبا متخلفانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی دهند برخورد می‌شود. تغییر کاربری اراضیباشگاه خبرنگاران جوانکرمانکرمان
شناسه خبر: 716400